Wednesday, 15 November 2017

Bengkel Numerasi Daerah Kinta Utara 2017

Saya telah menghadiri Bengkel Numerasi Daerah Kinta Utara pada 15 November 2017, bertempat di SK Kampong Pasir Puteh, dari pukul 7:30 pagi hingga 4:30 petang. Jumlah peserta bagi Kumpulan 2 ini adalah seramai 45 orang.

Bengkel ini terdiri daripada 3 slot iaitu:
  1. Pembelajaran terbeza
  2. Kepelbagaian Strategi
  3. RPH Modular Contoh RPH Modular

Di bawah ini ialah nota ringkas sepanjang bengkel yang telah saya sediakan bagi Slot 1 dan Slot 2.

RPH yang disediakan oleh Kumpulan 6: